Banking Awareness in Hindi for Bank Exams 2019

 • फरवरी 2019:
19th मार्च  Banking Awareness Questions for LIC AAO 2019
18th मार्च  Banking Awareness Questions for LIC AAO 2019
15th मार्च  Banking Awareness Questions for LIC AAO 2019
14th मार्च  Banking Awareness Questions for LIC AAO 2019
28th फरवरी Insurance Questions for NIACL AO Main
27th फरवरी Insurance Questions for NIACL AO Main
25th फरवरी Insurance Questions for NIACL AO Main
23rd फरवरी Insurance Questions for NIACL AO Main
22nd फरवरी Insurance Questions for NIACL AO Main
21st फरवरी Insurance Questions for NIACL AO Main
20th फरवरी Insurance Questions for NIACL AO Main
15th फरवरी NIACL AO Mains: Banking Questions
6th फरवरी Banking Questions (Budget Based) for NIACL AO Main
4th फरवरी  NIACL AO Main: Budget Based
 • जनवरी 2019:
30th जनवरी Banking Awareness Questions for IBPS Clerk Main
29th जनवरी Banking Awareness Questions for IBPS Clerk Main
11th जनवरी Banking Awareness Questions for IBPS Clerk Main
10th जनवरी Banking Awareness Questions for IBPS Clerk Main
09th जनवरी Banking Awareness Questions for IBPS Clerk Main
 • दिसंबर 2018:
              Quiz 3 Quiz 2 Quiz 1
 • नोवंबर 2018:
Quiz 10 Quiz 9 Quiz 8 Quiz 7 Quiz 6
Quiz 5 Quiz 4 Quiz 3 Quiz 2 Quiz 1
 • अक्टूबर 2018: 
Quiz 6
Quiz 5 Quiz 4 Quiz 3 Quiz 2 Quiz 1
 • सितम्बर 2018:
         Quiz 4 Quiz 3 Quiz 2 Quiz 1
 • अगस्त 2018:
Quiz 7 Quiz 6
Quiz 5 Quiz 4 Quiz 3 Quiz 2 Quiz 1
 • जुलाई 2018:
       Quiz 4 Quiz 3 Quiz 2 Quiz 1
 • जून 2018:

Quiz 12 Quiz 11
Quiz 10 Quiz 9 Quiz 8 Quiz 7 Quiz 6
Quiz 5 Quiz 4 Quiz 3 Quiz 2 Quiz 1
 • मई 2018:


 • Quiz 10 Quiz 9 Quiz 8 Quiz 7 Quiz 6
  Quiz 5 Quiz 4 Quiz 3 Quiz 2 Quiz 1
  • अप्रैल 2018:
  Quiz 11
  Quiz 10 Quiz 9 Quiz 8 Quiz 7 Quiz 6
  Quiz 5 Quiz 4 Quiz 3 Quiz 2 Quiz 1

  • मार्च 2018:
  Quiz 16
  Quiz 15 Quiz 14 Quiz 13 Quiz 12 Quiz 11
  Quiz 10 Quiz 9 Quiz 8 Quiz 7 Quiz 6
  Quiz 5 Quiz 4 Quiz 3 Quiz 2 Quiz 1

  • फरवरी 2018:
  Quiz 15 Quiz 14 Quiz 13 Quiz 12 Quiz 11
  Quiz 10 Quiz 9 Quiz 8 Quiz 7 Quiz 6
  Quiz 5 Quiz 4 Quiz 3 Quiz 2 Quiz 1


  • जनवरी 2018:
  Quiz 16
  Quiz 15 Quiz 14 Quiz 13 Quiz 12 Quiz 11
  Quiz 10 Quiz 9 Quiz 8 Quiz 7 Quiz 6
  Quiz 5 Quiz 4 Quiz 3 Quiz 2 Quiz 1


  Banking Awareness: 2017


 • दिसंबर 2017:


 • Quiz 16 Quiz 15 Quiz 14 Quiz 13
  Quiz 12 Quiz 11 Quiz 10 Quiz 9
  Quiz 8 Quiz 7 Quiz 6 Quiz 5
  Quiz 4 Quiz 3 Quiz 2 Quiz 1 • नोवंबर 2017:


 • Quiz 15Quiz 14Quiz 13
  Quiz 12Quiz 11Quiz 10Quiz 9
  Quiz 8Quiz 7Quiz 6Quiz 5
  Quiz 4 Quiz 3 Quiz 2 Quiz 1 • अक्टूबर 2017: 


 • Quiz 17
  Quiz 16 Quiz 15 Quiz 14 Quiz 13
  Quiz 12Quiz 11Quiz 10Quiz 9
  Quiz 8Quiz 7Quiz 6Quiz 5
  Quiz 4 Quiz 3 Quiz 2 Quiz 1


 • सितम्बर 2017:


 • अगस्त 2017: • Quiz 15Quiz 14Quiz 13
  Quiz 12Quiz 11Quiz 10Quiz 9
  Quiz 8Quiz 7Quiz 6Quiz 5
  Quiz 4Quiz 3Quiz 2Quiz 1
 • जुलाई 2017:


 • Quiz 20Quiz 19Quiz 18Quiz 17
  Quiz 16Quiz 15Quiz 14Quiz 13
  Quiz 12Quiz 11Quiz 10Quiz 9
  Quiz 8Quiz 7Quiz 6Quiz 5
  Quiz 4Quiz 3Quiz 2Quiz 1


 • जून 2017:


 • Quiz 4Quiz 3Quiz 2Quiz 1 • मई 2017: • Quiz 15Quiz 14Quiz 13
  Quiz 12Quiz 11Quiz 10Quiz 9
  Quiz 8Quiz 7Quiz 6Quiz 5
  Quiz 4Quiz 3Quiz 2Quiz 1

 • अप्रैल 2017:

 • Quiz 20Quiz 19Quiz 18Quiz 17
  Quiz 16Quiz 15Quiz 14Quiz 13
  Quiz 12 Quiz 11 Quiz 10 Quiz 9
  Quiz 8 Quiz 7 Quiz 6 Quiz 5
  Quiz 4 Quiz 3 Quiz 2 Quiz 1
 • मार्च 2017:

 • Quiz 16 Quiz 15
  Quiz 14 Quiz 13 Quiz 12 Quiz 11
  Quiz 10 Quiz 9 Quiz 6 Quiz 5
  Quiz 4 Quiz 3 Quiz 2 Quiz 1


 • फरवरी 2017:

 • Quiz 16 Quiz 15 Quiz 14 Quiz 13
  Quiz 12 Quiz 11 Quiz 10 Quiz 9
  Quiz 8 Quiz 7 Quiz 6 Quiz 5
  Quiz 4 Quiz 3 Quiz 2 Quiz 1


 • जनवरी 2017:


 • Quiz 10 Quiz 9
  Quiz 8 Quiz 7 Quiz 6 Quiz 5
  Quiz 4 Quiz 3 Quiz 2 Quiz 1


 • दिसम्बर  2016 :

 • Quiz 20 Quiz 19 Quiz 18 Quiz 17
  Quiz 16 Quiz 15 Quiz 14 Quiz 13
  Quiz 12 Quiz 11 Quiz 10 Quiz 9
  Quiz 8 Quiz 7 Quiz 6 Quiz 5
  Quiz 4 Quiz 3 Quiz 2 Quiz 1

 • नवंबर  2016 :

 • Quiz 17
  Quiz 16 Quiz 15 Quiz 14 Quiz 13
  Quiz 12 Quiz 11 Quiz 10 Quiz 9
  Quiz 8 Quiz 7 Quiz 6 Quiz 5
  Quiz 4 Quiz 3 Quiz 2 Quiz 1

 • अक्टूबर  2016 : • Quiz 22 Quiz 21
  Quiz 20 Quiz 19 Quiz 18 Quiz 17
  Quiz 16 Quiz 15 Quiz 14 Quiz 13
  Quiz 12 Quiz 11 Quiz 10 Quiz 9
  Quiz 8 Quiz 7 Quiz 6 Quiz 5
  Quiz 4 Quiz 3 Quiz 2 Quiz 1


 • सितम्बर  2016 :

 • Quiz 25
  Quiz 24 Quiz 23 Quiz 22 Quiz 21
  Quiz 20 Quiz 19 Quiz 18 Quiz 17
  Quiz 16 Quiz 15 Quiz 14 Quiz 13
  Quiz 12 Quiz 11 Quiz 10 Quiz 9
  Quiz 8 Quiz 7 Quiz 6 Quiz 5
  Quiz 4 Quiz 3 Quiz 2 Quiz 1


 • अगस्त  2016 :

 • Quiz 22 Quiz 21
  Quiz 20 Quiz 19 Quiz 18 Quiz 17
  Quiz 16 Quiz 15 Quiz 14 Quiz 13
  Quiz 12 Quiz 11 Quiz 10 Quiz 9
  Quiz 8 Quiz 7 Quiz 6 Quiz 5
  Quiz 4 Quiz 3 Quiz 2 Quiz 1
 • मई,जून ,जुलाई  2016 :

 • Quiz 17
  Quiz 16 Quiz 15 Quiz 14 Quiz 13
  Quiz 12 Quiz 11 Quiz 10 Quiz 9
  Quiz 8 Quiz 7 Quiz 6 Quiz 5
  Quiz 4 Quiz 3 Quiz 2 Quiz 1 • अप्रैल 2016 :

 • Quiz 8 Quiz 7 Quiz 6 Quiz 5
  Quiz 4 Quiz 3 Quiz 2 Quiz 1 • दिसंबर :

 • Quiz 6 Quiz 5
  Quiz 4 Quiz 3 Quiz 2 Quiz 1 • नवम्बर

 • Quiz 18 Quiz 17
  Quiz 16 Quiz 15 Quiz 14 Quiz 13
  Quiz 12 Quiz 11 Quiz 10 Quiz 9
  Quiz 8 Quiz 7 Quiz 6 Quiz 5
  Quiz 4 Quiz 3 Quiz 2 Quiz 1 • अक्टूबर :

 • Quiz 3 Quiz 2 Quiz 1
 • अगस्त :

 • Quiz 4 Quiz 3 Quiz 2 Quiz 1


 • जुलाई :

 • Quiz 4 Quiz 3 Quiz 2 Quiz 1 • जून :

 • Quiz 5 Quiz 4 Quiz 3 Quiz 2
  Quiz 1


 • अप्रैल :

 • Quiz 4 Quiz 3 Quiz 2 Quiz 1 • मार्च :

 • Quiz 5 Quiz 4 Quiz 3 Quiz 2
  Quiz 1

 • फरवरी :

 • Quiz 2 Quiz 1
 • जनवरी :

 • Quiz 2 Quiz 1